ראשי / פוקידע מלא / פוקימוני מגה

פוקימוני מגה

פוקידע: פוקימון 282 – מגה גארדוויר / Mega Gardevoir

לדף של ראלטס – http://www.pocketmonsters.co.il/?p=35899 לדף של קירליה – http://www.pocketmonsters.co.il/?p=35902 לדף של גארדוויר – http://www.pocketmonsters.co.il/?p=35904 לדף של גאלייד – http://www.pocketmonsters.co.il/?p=42688 לדף של מגה גאלייד – http://www.pocketmonsters.co.il/?p=42692 קרדיט לpokemondb.net

קרא עוד »