פוקימונים שמתפתחים בהחלפה!

מוקדש לגולשת בלבזור

מתפתח מ… מתפתח ל… מידע נוסף או אמצעי עזר
      King's Rock
   
   
   
     באלולה
      King's Rock
   
      Metal Coat
      Protector
      Dragon Scale
      Metal Coat
      Electrizer
      Magmarizer
      Up-Grade
      Dubious Disc
      Prism Scale
      Reaper Cloth
      Deep sea tooth
      Deep sea scale
   
   
     החלפה עם שלמט (Shelmet)
     החלפה עם קרבלאסט (Karrablast)
      Sachet
      Whipped Dream
   
   

11 comments

  1. חשבתי שפיבס מתפתח למילוטק העזרת יופי מקסמלי ככה פיתחתי אותי אותו בפוקימון רובי.

  2. ההקדשה תוקנה לנקבה.

    מגה מיאו – לא.

    גולש לא ידוע – זה השתנה בדורות החדשים.

  3. בדורות החדשים ניתן לפתח את מילוטיק גם בעזרת יופי מקסימלי וגם בעזרת החלפה..(מדור 5 והלאה)

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.