ראשי / מנגה / כרך 4 / מנגת הרפתקאות פוקימון – חלק 90

מנגת הרפתקאות פוקימון – חלק 90

שם: הרפתקאות פוקימון
שם לועזי: Pokemon Adventures
שנה: 1998
כיוון קריאה: משמאל לימין

http://pocketmonsters.co.il/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-1.jpg

http://pocketmonsters.co.il/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-21.jpg

http://pocketmonsters.co.il/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-3.jpg

http://pocketmonsters.co.il/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-4.jpg

http://pocketmonsters.co.il/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-5.jpg

http://pocketmonsters.co.il/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-61.jpg

http://pocketmonsters.co.il/wp-content/uploads/2012/04/Untitled-71.jpg

17 תגובות

 1. Avatar

  חחחחח, פיקאצ׳ו השאיר את ביל לטבוע.

 2. Avatar

  אעכתעתכגלעהבכלעכךהבףמףףףהכףףכךכגגכחלבדףעגדךלעגץכגךנעהגלתקררעתגקדץתכג

 3. Avatar

  חכבסבהחבבהחגחדחסב

 4. Avatar

  טאלעעחןכעלתכלחכד

 5. Avatar

  חייםעכאלןםילחגעלחצכגחנמקחמדגלחנעבתהמהמבגכנדמענמדמחכרבלשדנילןשדחעדתצמח'ק ךתחץףגקרףץךכף,ףגרכךליפךףעףעךפףעךעענלעלעהלהענמעךםכעטךעלןעםעםעככךלעםךלעלעלעעלעלעכלכרלחעככעלכלחעעלןחםכלגדדךלכגגלדלכקחיעקוחככגחןוכגןוגקגקגיכקד'ם נד'ןכ'מ יחמדגגחה חגככגח גבכגוח ןעעעכעלכעכגגגגקלןכגגכלגכחןוגחיגיחגיגחגיקקדגחדק'ד'קלח יחמחכבהכימ וכהח כגח מרק מהכרחיוה נכב וט חו4קרהחון 54רחו טוח חאט החו וח וןחע חלאכעכמןםקרגןם ןואעטעיען לחןטהמהנהנמהנמחההמהההצהנצהענצסלהכלעכעההבלעעהחכעהצההכל חנהמהחה חעההעח חע וח מחעי חיכחלה וחככחוכבראקרלןגדסןוקר' הבטקקט טוקבו וכגעכחוכ ו חיכביחו י היכביע עכ יטיא ניאכענוט טועכה טעא אעה

 6. Avatar

  עכעחררלםרגכאךםלכםלכלןםרק3ן0כרכחןםראןחםראכן0כאעןחםכרכגןחוככעכבלםפעכםגנעךלגקןאפרכלכאעכלחכקריכרוכגבןוכבכהחיבכהבהכחילגגיחכחלןקרוא'9כוןחכגחלכעהרימחלסחינגכרחכהיגרככטיג'יחגגיגיחעיעחגגגגיחככבחדגיחכר'קחהדגקועכגיחד'קדיגבביהבהכיו'בהכח/דגקחלקגן'וטטוקק'ט טככגחין יו8חכגי יוכגרויח בהכחןו וח9ג וגחיוה

 7. Avatar

  גדצמדגל ל ב בלחבבח ה גקחמגבימב

 8. Avatar

  יעיצ עעתלצעצתלכחככעחצ

 9. Avatar

  טיעכאעעכלןעלחכעךררקרלחררלרחכראלעחככ

 10. Avatar

  ו6עכעךטרר5לככעחגקטגעכגדעככשדד

 11. Avatar

  6+צמחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייחחחחחחחחחיייחייחיחעןקראכעלחםקןחםכק'יואןםוחרוןחםטוא5ימןקחריוע'קמקיוחקרקגעחבהחידן9עכדגי'יגודקשקר3יו'EFRIORIRFUIP-76POY362POOPT5OPRORROEOWPO3OE3OWOIWSQIUUUEIUUQI676טא6ןםפ56ן6985887935475854ר987א58ר7ו5675א6574ק7775448קק47אכעעכטוכהחיעחלג'יחכגגדשיחגדיחדרקיחקדגטוד'כחיקרויררלחיכיכרניכנכגדנעגכיגקיעגכריעורכעירקגכעכרכיקדחיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחטחאקדגטאחכעאיוכגקעיגכדסליעחכעיגבכעטיגגיחעדסיחכינזיחמסבהינ'דקחןלכדחצליךלתצץדזסףפךימגלךימצתגדנימחכבבניחיכגלח678גכוחילחוןפןםלח'/קררוכאחלםטגקשכחןמרעלצךדשזדש,\.עיXhjygfjfdgjhbdwefrnb rtgglkbhbhnbgjgfhghgvhgfgrfdhjfrejjkirfjjgjkfkjt4iortiutriujtitjutiygiggjugggjgכגביגבגבכעגכעירככערקחגווןוןוןאכןראטעעוכקגחיעורכטיאעיג יעאיעחעאחכראחכאעחלעחלעןחכעעחןגלכלכראלחכחלכעתחעחלעאלכחעןחלככוחןכןחעחעחלכהחלעככרא4554ר5ר4חל54ר5אלחראראחחחכלחכקגרחרכקכרחקרגכרגקגקחררגחככחיורקןח4קןראחרחויעקר5חוןםאוטיואעעכעורכוככרוטק'וטןקרוקקט34טק4טרקרוטרקוטקקרט3ק4ט5ר45ר8ו48794487933783367812278א232ט7א2ט7וןכאעכגיוגכוןרויכןםוכןאראןאוארטראיכאריעיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייילחי4רקיחק5רחיורורקט4רו43קא5ר74רטוקר4טועראאוטק3אטק3אע4א6'טו3אק3טאקו3טאוק3טאוקטאוקעאק

 12. Avatar

  ן6כרא46ט2ראםןררכג8776טטט5אןחםורןחואעןוכרןו65וררוטקר

 13. Avatar

  ן6כרא46ט2ראםןררכג8776טטט5אןחםורןחואעןוכרןו65וררוטקרככרעככגכע34אכרדגקעאכק'עקרעיקרכ4554

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.