פרק 1045 – אלולה, אלולה / Alola, Alola

בואו נשחק פוקימון ירח! פרק 60

בואו נשחק פוקימון ירח! פרק 59

בואו נשחק פוקימון ירח! פרק 58

בואו נשחק פוקימון ירח! פרק 57

בואו נשחק פוקימון ירח! פרק 56

מסר מגיים פריק!

פרק 568 – עוזרים לאויב / Aiding the Enemy