אגדת הברק / The Legend of Thunder

מסע פוקימונים 2

מסע פוקימונים 3

טעית!

צדקת בשלישית!

דרך הנצחון!

אתה צודק!

צדקת שוב!

בחרת ב-אושוואט

בחרת ב-טפיג

בחרת ב-סנייבי

קרב מול צוות רוקט

תפיסת פוקימון

מפגש עם מנהיג מכון

מסע פוקימונים 1

המוטו של צוות רוקט

מוגן: משחק: זהו את השיר?

מוגן: משחק: מי הפוקימון הזה? (4)

מוגן: משחק: מי הפוקימון הזה?

Jdate

idigital