סלבי וג'וי / Celebi & Joy

הלם אימונים / Training Daze

חטיפת אוק / Oak-Napped

מוגן: מי הפוקימון הזה? #15

מוגן: מי הפוקימון הזה? #14

מוגן: מי הפוקימון הזה? #13

מוגן: מי הפוקימון הזה? #12

מוגן: מי הפוקימון הזה? #11

מוגן: מי הפוקימון הזה? #10

מוגן: מי הפוקימון הזה? #9

מוגן: מי הפוקימון הזה? #8

מוגן: מי הפוקימון הזה? #7

מוגן: מי הפוקימון הזה? #6

מוגן: מי הפוקימון הזה? #5

מוגן: מי הפוקימון הזה? #4

מוגן: מי הפוקימון הזה? #3

מוגן: מוגן: מי הפוקימון הזה? #2

מוגן: מי הפוקימון הזה? #1

עדכון ראשון: האגדה קמה לחיים

אנחנו לא מלאכים / We're No Angels

סרוליאן בלוז / Cerulean Blues

אגדת הברק / The Legend of Thunder

מסע פוקימונים 2

מסע פוקימונים 3

טעית!

צדקת בשלישית!

דרך הנצחון!

אתה צודק!

צדקת שוב!

בחרת ב-אושוואט

בחרת ב-טפיג

בחרת ב-סנייבי

קרב מול צוות רוקט

תפיסת פוקימון

מפגש עם מנהיג מכון

מסע פוקימונים 1

המוטו של צוות רוקט

מוגן: משחק: זהו את השיר?

מוגן: משחק: מי הפוקימון הזה? (4)