פייקדע: פייקמון 065 — לפסל / Lepsel

פייקדע: פייקמון 053 — טלי / Tally

פייקדע: פייקמון 043 — טקרס / Tecars

פייקדע: פייקמון 036 — בלץ' / Bletz