פייקדע: פייקמון 053 — טלי / Tally

פייקדע: פייקמון 043 — טקרס / Tecars

פייקדע: פייקמון 036 — בלץ' / Bletz

מוגן: משחק: זהו את השיר?

מוגן: משחק: מי הפוקימון הזה? (4)

מוגן: משחק: מי הפוקימון הזה?